Underkategorier

Olika djurarter har olika riksorganisationer som tillhandahåller administrativa tjänster, t ex registrering. När det gäller registrering så finns det risk att blanda ihop begreppen. Pratar man om hundar så finns det dels en ägarregistrering som man gör hos Jordbruksverket och dels en stamtavleregistrering som man gör hos Svenska Kennelklubben. De olika registreringarna används förstås för olika ändamål. SKK´s registrering används för avel och uppföljning och i samband med den registreras meriter, korningar, räntgenresultat. Detta gör att just den registreringen är viktig vid hundköp (för stamtavlekoll och historik) och vid avel.


Navigera: sesgruppen.se / Djuruppfödning och djurköp / Registrering /