Underkategorier

De myndigheter och organisationer som reglerar och rådgiver när det gäller katter och uppfödning är Jordbruksverket och SVERAK. Generellt så behöver du tillstånd att ha fler än 10 årskatter hemma och om du tar fler än 3 kullar kattungar per år, om du säljer tre eller fler katter per år från annans uppfödning eller om din verksamhet kan anses yrkesmässig.


Navigera: sesgruppen.se / Djuruppfödning och djurköp / Kattuppfödning /