Underkategorier

Djurtransport kan vara en påfrestning för djuret och du vill alltid se till att ditt djur färdas säkert. Oavsett om du skall transportera ett stort eller ett litet djur så finns det utrustning och inte sällan lagar och regler för varje form av transport. Burar och bälten i bil är t ex lagkrav, lösa hundar i en bil medför höga böter. Kärror och vagnar har sina regler från släpet i sig självt till själva ekipagets totalvikt och vad som är godkänd vikt för din bil och ditt körkort.


Navigera: sesgruppen.se / Resa med eller utan djur / Djurtransporter /