Underkategorier

Röntgen av en hunds leder är ett led i genetiska hälsoprogram. Röntgen utförs tidigast efter det att hunden blivit 12 månader gammal. Röntgenresultat ligger till grund för om hunden är lämplig för t ex avel eller tjänst men är också en god indikator på hur din hund mår och om det är viktigt att vidtaga åtgärder eller kanske undvika viss aktivitet för att hunden skall få ett så bra liv som möjligt.


Navigera: sesgruppen.se / Sjukdom och kontroll / Röntgen /