Underkategorier

Olika raser är olika benägna att drabbas av sjukdomar. Det är viktigt att vara insatt i vilka sjukdomar och problem som eventuellt finns hos just din ras. Inom avel undviker man att avla med djur som bär på rassjukdomar eller andra rasfel för att motverka rassjukdomarna.


Navigera: sesgruppen.se / Sjukdom och kontroll / Hundsjukdomar /