Underkategorier

Ett MH är inget som din hund kan misslyckas i utan syftet med ett MH är att ta reda på hur hundens mentalitet är. Ett MH kan dock visa om din hund är lämplig till vissa uppgifter som kräver en viss attityd av hunden. Tillfällen för MH anordnas ofta av olika hundklubbar och eller uppfödare. Det är till exempel vanligt, men inte ett krav, att uppfödare ordnar så kallade "kull MH" för sina valpköpare.


Navigera: sesgruppen.se / Tester och Certifikat / Mentalbeskrivning (MH) /