Underkategorier

Mentaltest (MT) dokumenterar hundens styrkor och svagheter inom en rad olika områden. Dessa är socialitet, jaktkamplust, temperament, aggression och försvarslust, nerver, minnesbild och drivkraft. Man testar också reaktion vid skott. Provet ger resultat godkänd eller ej godkänd. Det finns två olika MT som utförs dels av Svenska Kennelklubben och dels av Svenska Brukshundsklubben. MT anordnas i första hand för brukshundar mellan 18 till 48 månader gamla. Syftet är att testa hundens beteende för verksamhet och avel. Idag läggs mer fokus på hundens trygghetsdel.


Navigera: sesgruppen.se / Tester och Certifikat / Mentaltest (MT) /