Underkategorier

De vanligare typerna av viltvård för privatpersoner handlar om utfodring (t ex foderstationer och saltstenar), boende (ex fågelholkar) men också om jakt i form av kontrollerad avskjutning. Myndigheter och företag jobbar också med biotopförändringar (ex konstgjorda fågelsjöar), diken som bytesskydd i öppna landskap. Viltstängsel och liknande är förvisso ett skydd för djuren men räknas mer som ett trafikskydd.


Navigera: sesgruppen.se / Vilt / Viltvård /